Flottningsrännan i Valån

EN UDDA UTFLYKT


Gnosjös i särklass mest imponerande besöksmål ligger gömt djupt inne i den täta barrskogen i kommunens nordligaste del. En enkel träskylt i ett vägskäl visar riktningen, men då har man först fått leta sig fram till rätt grusväg utanför byn Ulvestorp på egen hand. Försöker man följa GPS:en kan man räkna med att hamna fel på de labyrintiska grusvägarna som utan förvarning kan förvandlas till kärrväg.
 
Väl framme vid vändplanen kan man först missta sig för att ha kört fel ännu en gång, men bara några meter bort i skogen hörs nu forsens brus. Man har anlänt till Valafallet och en för Sydsverige ovanlig industrihistorisk lämning.
 
Det kan vara svårt att tro, men det var bara drygt femtio år sedan det pågick febril aktivitet vid Valån. Från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet bedrevs här en omfattande timmerflottning i organiserad form, bara i Nissan bestod systemet av ungefär 20 mil flottningsled och i biflödet Valån fraktades timret i 15 kilometer med en fallhöjd på 78 meter.
 
Framför allt fraktade man massaved till Hyltebruk. Den steniga och strida ån var egentligen inte vidare lämpad för flottning, så över de mest besvärliga partierna fick man bygga flottningsrännor där timret kunde färdas obehindrat. En av rännorna är den här vid Valafallet där ån går in i en skarp krök med en fallhöjd på åtta meter. Den drygt 40 meter långa rännan med damm och ålakista är restaurerade och utgör tillsammans besöksmålet Valåns vattenled.
 
Flottningsrännan i Valån ser relativt få besökare, vilket kan ha att göra med måttet av besvär det innebär att försöka hitta dit. Den sista grusvägen kan vara brutal mot bilen och vid rännan gäller det att hålla barnen under uppsikt, men det är ändå en utflykt väl värd alla besvär.
 
Parkering och informationsskylt finns vid vändplatsen.

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps