Grenna Museum Polarcenter

EN UDDA UTFLYKT


Sökandet efter Nordpolen var en av de stora vetenskapliga och äventyrliga utmaningarna under det sena 1800-talet. En av de stora pionjärerna var ingenjören Salomon August Andrée från Gränna, som 1897 ledde den ödesdigra Andréexpeditionen. Tillsammans med sina två kamrater Nils Strindberg och Knut Fraenkel försökte André nå Nordpolen med en vätgasballong – ett projekt som gått till historieböckerna som en av Sveriges mest tragiska forskningsexpeditioner.

Projektet drog till sig stort intresse och finansierades genom privata donationer och bidrag från den svenska regeringen. Andrée var övertygad om att med hjälp av vetenskapliga förbättringar och noggrann planering skulle det vara möjligt att flyga över isen till Nordpolen. Ballongen, döpt till ”Örnen”, utrustades med det senaste inom navigations- och överlevnadsutrustning. Bland annat packade man med sig proviant för flera månader, vetenskaplig utrustning för observationer och en liten båt för vattenlandningar.

Den 11 juli 1897 lyfte ”Örnen” från Danskön i Svalbard och stötte ganska omgående på problem. Ballongen förlorade gas och höjd, vilket tvingade dem att kasta ut utrustning, proviant och till och med sandballasten, allt i hopp om att hålla sig flytande. Efter cirka 65 timmar i luften och en sträcka på omkring 500 kilometer tvingades expeditionen slutligen till en hård landning på packisen.

Med begränsad utrustning och proviant förvandlades expeditionen till en kamp för överlevnad. Utan annat val började vandra över isen i hopp om att nå någon av öarna i närheten eller Svalbards kust. Under tiden fortsatte de att dokumentera sina observationer och upplevelser, men i slutändan besegrades de av det obönhörliga klimatet.

Det skulle dröja till 1930 innan lämningarna efter Andrée, Strindberg och Fraenkel hittades på Vitön av en norsk expedition. Vid sidan av deras kvarlevor återfanns dagböcker, fotografier och andra personliga tillhörigheter, som gav en gripande skildring av deras sista månader i livet. Genom dessa källor kunde forskare rekonstruera expeditionens öde och de svåra val och prövningar som männen stått inför.

Andréeexpeditionen har kommit att bli något av en symbol för människans strävan efter kunskap och en påminnelse om vikten av att förstå och respektera de miljöer vi ger oss in i.

På Grenna Museums Polarcenter finns landets största samling av föremål från historiska expeditioner till Arktis och Antarktis. En stor del av Polarcentret är tillägnat just Andrées misslyckade Nordpolsexpedition, och här återberättas den tragiska historien genom otaliga föremål, anteckningar, fotografier och filmer.

Grenna Museum & Polarcentret ligger centralt i Gränna. Se museets hemsida för ytterligare besöksinformation.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps