Hallsjö Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Strax norr om Lagan hittar vi den märkliga kyrkoruinen i Hallsjö. Ruinen i sig är inte vidare spektakulär och inte mycket är känt om den. Enligt tradition övergavs den under 1560-talet efter det att danskarna demolerat den, och församlingen i Hällsjö uppgick i Dörarps socken redan på 1630-talet, så ruinen är gammal.

Platsen för Hallsjö kyrkoruin har ansetts viktig i alla fall sedan järnåldern. Hela sträckan av gamla Riksväg 1 är här full av fornlämningar, och platsen för kyrkan är inget undantag. Strax söder om kyrkan ligger ett omfattande gravfält och till och med på kyrkogården återfinns en gravhög.

Kyrkoruinen grävdes ut och konserverades 1966 då man gjöt betong över de resterande murarna. Idag används ruinen sporadiskt för friluftsgudstjänster. Hallsjö kyrkoruin kanske inte är vidare visuellt imponerande, men det faktum att platsen använts för olika religioner i över tusen år gör det till en sällsam upplevelse.

En mindre parkering och informationsskylt finns vid landsvägen tillsammans med skyltar till både kyrkoruin och gravfält.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps