Hamneda Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Under medeltiden var det lilla samhället Hamneda tingsställe i Sunnerbo och mycket betydelsefullt, ett arv från järnåldern som de många gravfälten i byn vittnar om. Den medeltida kyrkan i Hamneda uppfördes någon gång på 1200-talet som en östtornskyrka med murar byggda av tuktade gråstenskvadrar i jämna skift, med huggen sandsten i hörn och omfattningar.

Framför kyrkan fanns en försvarskastal och även när tornet revs och sammanfogades med långhuset 1789 var det en imponerande byggnad som visade på bygdens betydelse. Dessvärre var planeringen bristfällig och med tiden underminerade kyrkogården kyrkans konstruktion med stora sprickor i fasaden som följd. Kyrkan övergavs först 1889, tillräckligt sent för att det ska finnas enstaka fotografier på byggnaden.

Idag återstår delar av långhusets norra och södra väggar, med det murade altaret kvar i det som var koret. På kyrkogården finns även ett flertal äldre gravvårdar bevarade och strax utanför grindarna en vacker kallmurad bro.

Hamneda kyrkoruin är kanske inte visuellt imponerande, men den lilla byn är full av både historiska och förhistoriska lämningar och inget besök är komplett utan att även ha besökt ruinen. I nära anslutning finns flera gravfält bestående av högar samt ett par runstenar.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till kyrkoruinen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps