Häryds Masugn

EN UDDA UTFLYKT


När man pratar om gruvor i Sverige, är det framförallt nutidens moderna fält uppe i landets norra delar som kommer på tal. Eller så är det de historiska malmgruvorna i Bergslagen, varav många idag är museum och besöksgruvor. Långt färre kommer att tänka på Sveriges sydligaste bergslag i regionen runt Taberg och gruvorna däromkring.

Redan 1618 hade Tabergs bergslag fått sina privilegier av kung Gustav II Adolf, och genom åren kom flera gruvor att öppna, tillsammans med ett stort antal bruk och masugnar för att processa malmen.

I Gislaved grundades Gyllenfors bruk på 1740-talet, och 1780 flyttades brukets masugn till Häryd utanför Gnosjö. I den närliggande sjön Häred fanns det rikligt med sjömalm som kunde samlas upp med relativt enkla medel både under sommar och vinter. Masugnen brann ner 1819 och när den återuppfördes 1862 frigjordes Häryd från Gyllenfors och blev ett av Gnosjös tre historiska järnbruk. Med tiden växte en hel bruksmiljö upp runt masugnen med ett gjuteri, en smedja, mekanisk verkstad, tråddrageri med mera.

Masugnen slocknade 1902, men flera av de andra verksamheterna fortsatte långt in på 1900-talet. Idag är det mesta borta, men masugnen står fortfarande och smedjan finns även den kvar. Strax bakom finns även ruinerna efter det yngre gjuteriet.

Vid Häryds masugn finns parkering, informationsskyltar och picknickbord.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps