Kållerstads Ödekyrkogård

EN UDDA UTFLYKT


Kållerstad i Gislaveds kommun är en kyrkby som har varit bebodd sedan åtminstone yngre järnåldern. Ungefär sexhundra meter från den nuvarande kyrkan ligger en gammal hednisk offerkälla. Enligt lokal tradition var det den engelska biskopen Sankt Sigfrid som lyckades kristna byn, och på 1200-talet flyttade kulten in i en offerkyrka ett stenkast från källan.

Offerkyrkan fanns kvar fram till omkring 1760 då en ny korsformad träkyrka uppfördes på samma plats. Ett triumfkrucifix från 1200-talet, en senmedeltida kyrkklocka och predikstolen från 1640-talet fick flytta med till den nya kyrkan, men bara 100 år senare revs även denna för att ersättas med dagens stenkyrka på höjden.

Kvar lämnades kyrkogården där det idag finns kvar ett trettiotal minnesvårdar av sten och drygt tjugo smidda gravkors. Kållerstads ödekyrkogård är numera ganska bortglömd och saknar både skyltning och parkering vid landsvägen.

Har man vägarna förbi Kållerstad är ödekyrkogården väl värd ett kortare stopp, om inte annat för de vackra gravkorsen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps