Mullbärsträden på Visingsö

EN UDDA UTFLYKT


Udda Utflykt # 281 – Visingsös Mullbärsträd
 
Silke har länge varit adelns givna val av textil och det har gjorts flera försök med att odla mullbärsträd för en inhemsk silkesproduktion. De första större planteringarna skedde på 1700-talet, bland annat anlades en odling vid Drottningholms slott men också så långt norrut som i Skellefteå. Från de första försöken finns idag två tygstycken bevarade, det ena på Nordiska museet och det andra på Zoologiska institutionen i Lund.
 
De tidiga försöken hade delvis finansierats av det då styrande partiet Hattarna. När sedan Mössorna, som representerade de lägre stånden, tog över i riksdagen drogs stöden för odlingarna in och intresset svalnade. Många av odlingarna övergick då istället till tobak.
 
Det stora försöket med silkesproduktion kom istället att börja på 1830-talet med grundandet av ”Sällskapet för inhemsk silkesodling”, med kungahuset som beskyddare och finansiär, och som även köpte upp allt som producerades. Flera planteringar anlades, både i Stockholmstrakten och längre söderut som på Visingsö.
De större planteringarna producerade ganska bra med silke, men träden tog skada av de bistra vintrarna och silkesmaskarna drabbades av olika sjukdomar vilket gjorde odlingarna svåra och olönsamma.
 
På Visingsö planterades de första mullbärsträden 1840 på hovjägmästare af Ströms initiativ och 1858 anlades planteringen vid Stigby. Även om ett år var mycket lyckat så uteblev framgångarna för odlingen och 1865 lades den ner. Drömmen dog inte med det, 1913 gjordes ett nytt försök och den här gången sköttes odlingen fram till 1918. Ett sista försök inleddes på 1960-talet när domänverket gav skogsvaktaren Lasse Wetter i uppdrag att förnya planteringen vid Stigby.
 
Idag står mullbärsträden på Visingsö som en symbol för adelns förlorade dröm om en svensk silkesproduktion, och är ett givet besök för den som är nyfiken på öns mer obskyra sevärdheter.

Parkering finns i anslutning till odlingen och strax intill kan man också besöka Visingsös södra gravfält.


Mullbärsträden på Visingsö

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 58.018970, 14.315851
  • Adress: Stigby, 560 34 Visingsö
Öppna i Google Maps