Össlövs Skeppssättning

EN UDDA UTFLYKT


Skeppssättningar utgör ofta spektakulära inslag i sin omgivning, så som Ales stenar vid Skånes sydkust eller stenskeppet i Blomsholm utanför Strömstad i Bohuslän. Andra gånger är skeppsformen knappt synlig över huvudtaget, vilket är fallet med Smålands största skeppssättning i Össlöv utanför Ljungby.

Össlövs skeppssättning mäter 42 meter i längd, 13 meter i bredd och består idag av 29 klumpstenar, även om det ursprungligen kan ha varit fler. Skeppssättningen är orienterad i nord-sydlig riktning, där den norra stävstenen utmärker sig genom sin höjd på en meter medan de andra är knappt synliga ovanför marken.

Skeppssättningen ligger omkring 100 meter väster om två gravfält på en åsrygg som gissningsvis är samtida med skeppet. Här är gravarna mer anspråkslösa i formen av mindre gravhögar och några resta stenar. Det mest spektakulära med området kom fram vid en utgrävning på 1940-talet. Då upptäcktes ett brandlager innehållande starkt brända ben, en förbränd pärla och en fällkniv. Denna kniv är möjligen den äldsta kända i Sverige och förvaras idag vid Historiska museet i Stockholm.

Össlövs skeppssättning är kanske ingen vidare imponerande järnåldersgrav för andra än de med starkt intresse för Ljungbys lokalhistoria, men den ligger lätt tillgänglig utmed gamla riksettan strax norr om tätorten och bjuder till en kort bensträckare för den som finner sig i området.

Parkeringsficka finns i närheten och på plats sitter en illa medtagen informationsskylt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps