Prostatallen

EN UDDA UTFLYKT


Mot slutet av 1400-talet, när medeltiden kastade sina sista skuggor över Sverige och Sten Sture regerade, började en ung tall spira i gränslandskapet mellan Västergötland och Småland. Tallen som redan 1670 hade nått en anmärkningsvärd storlek, efter nästan två århundraden, var känd under flera namn – Ullebotallen, Sagotallen, och Prostatallen. Den imponerande tallen sträcker sig idag upp 27 meter i höjd, med ett omfång på omkring 4,4 meter vid dess tjockaste punkt.

Med sin strategiska position vid den gamla stenvalvsbron, nära ett korsväg som lokalt kändes som ”Skvallertorget”, har Prostatallen varit ett historiskt nav i lokalsamhället. Vägskälet fungerade som en samlingspunkt för områdets ungdomar genom århundradena, vilket ett protokoll från prostetinget den 2 oktober 1670 vittnar om, där det nämns ”det stora furuträdet öster om ån vid Elgåsa kyrkväg”.

I dagens moderna landskap står Postatallen vid sidan av riksväg 40, som binder samman Jönköping och Borås, nära Bottnaryd. Omgiven av den samtida trafikens eviga brus står tallen tyst kvar, så som den gjort under minst 22 svenska monarkers styre, från Sten Sture till vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf. Tallen ser kanske inte så märkvärdig ut på avstånd, men gå fram och försök slå armarna runt den om du kan!

En tall kan under naturliga förhållanden leva mellan 250 till 400 år och de högsta exemplaren i landet, i Skeppshulta i Närke och i Böda kronopark på Öland, når en höjd upp till 36 meter. Men det är Prostatallen som sannolikt innehar titeln som den mest imposanta av Sveriges tallar.

Avfarten till Prostatallen kan vara lite svår att pricka rätt när man kommer på riksvägen, bäst är att slå in koordinaterna och studera kartan i förväg. Väl på plats finns en mindre parkering och en informationsskylt.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 57.769, 13.79813
  • Adress: Klerefors, 560 25 Bottnaryd
Öppna i Google Maps