Rökinge Hällkista

EN UDDA UTFLYKT


Att den bördiga jorden på Visingsö brukats sedan forntid minner många gravar om, men det finns bara två spår från bondestenåldern. En hällkista hittades under en bronsåldershög vid utgrävningen av det södra gravfältet och går inte att se idag. Däremot finns det en relativt välbevarad hällkista vid landsvägen i Rökinge, på den södra delen av ön.

Hällkistan är daterad till yngre stenåldern, ungefär 1600 f.kr och hittades 1874. Vid utgrävningen fann man en flintdolk och ett antal obrända ben som kan ha tillhört flera olika individer.

Hällkistan kanske inte är vidare sevärd, men gör man en fornminnessafari runt ön är den ändå ett givet stopp. Det kan vara svårt att hitta parkeringsmöjlighet utmed landsvägen så ett besök kan innebära en kortare promenad.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps