Rumlaborg

EN UDDA UTFLYKT


För den som rusar förbi Huskvarna på E4:an hit eller dit är det nästan omöjligt att hinna lägga märke till det lilla vita lusthuset på en kulle vid den västra avfarten. Byggnaden, som uppfördes under 1850-talet, hör till den lilla parken, men kullen den är placerad på är mycket äldre än så.

Innan Småland blev Småland och Jönköping blev Jönköping fanns Rumlaborgs slottslän, och vid kullen med lusthuset låg dess administrativa centrum, borgen Rumlaborg.

Rumlaborg hette från början Humlaborg och hade fått sitt namn efter biskopsgården Humblarum, som anlagts under 1200-talet eller tidigt 1300-tal. När kung Albrekt av Mecklenburg hade suttit på den svenska tronen i två år, 1366, lät han uppföra ett befäst hus på platsen. Det skulle skydda riksvägen till Östergötland mot danskarna som till och från drog upp genom landet. Under 1400-talet såg borgen flera större stridigheter, och när den till slut övergavs helt under Gustav Vasas tid i början av 1500-talet var den redan en ruin.

Ruinkullen är avbildad i Erik Dahlberghs ”Suecia antiqua et hodierna” så som den såg ut i slutet av 1600-talet, men sedan föll Rumlaborg i glömska. När borgen till slut grävdes fram på 1930-talet hade området planats till och förvandlats till en park, komplett med det lusthus som idag står högst upp på borgens kärna. På Huskvarnas museum förvaras de fynd som gjordes vid utgrävningen av borgen, och på plats återstår den ojämna kullen, två skansvallar och tre vallgravar.

Det finns parkeringsplats i anslutning till parken, men skyltning saknas.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps