Store Mosse Nationalpark

EN UDDA UTFLYKT


Den som söker enslighet i särpräglad natur gör gott i att planera in ett besök till Store Mosse Nationalpark någon gång utanför säsong. Som alla nationalparker i södra Sverige är den välbesökt, men den stora ytan gör att många rör sig runt parkens naturrum istället för att ge sig ut på de milsvida spängerna över mossmarkerna.

Store Mosse nationalpark är det största orörda högmosselandskapet söder om Lappland och täcker nästan 8 000 hektar, inklusive angränsande naturreservat som Brokullen och Långö Mosse. Det expansiva naturområdet etablerades som nationalpark redan 1982, visar upp ett spektakulärt landskap som huvudsakligen består av vitmossa, tallskogar, kärr och på vissa ställen gran.

Parkens unika terräng och ekosystem erbjuder en livsmiljö för en rik flora och fauna. Bland dess växtliv dominerar olika arter av sphagnummossor, som över tusentals år har byggt upp ett tjockt lager av torv. Denna torvbildning är grundläggande för områdets högmossar, där ”rocknar” – skogbeklädda sanddyner – bildar ett nätverk av öar och ryggar som korsar det öppna mosselandskapet​. På många ställen gäller det alltså att hålla bra balans på spängerna och planera möten i förtid.

På Store Mosse finns det över 40 kilometer vandringsleder, där många går på spänger över mossen. En rekommendation är att angripa parken från söder, dit färre besökare hittar, och sedan vandra norrut över mossen. Spängerna på Store Mosse kan ofta vara blöta, eller ligga helt under vatten, så bra kängor eller stövlar är att rekommendera.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps