Svikarens Kanal

EN UDDA UTFLYKT


I Gnosjö är man stolta över sin tradition av småföretagande och småskalig industri, så stolta att man till och med har varumärkesregistrerat uttrycket ”Gnosjöandan”. Regionen kring Gnosjö har ända sedan 1600-talet haft ett fokus på manufaktur, först med bajonettsmedjor och sedan tråddragning – tillverkning av framförallt järntråd. Andra industrier kunde i sin tur tillhandahålla verktyg och med tiden växte informella nätverk av småföretag fram i bygden. På sätt och vis är Gnosjö Sveriges enda industriella distrikt.

I trakten kring Bårebo bodde under 1800-talet tråddragaren Johannes Andersson. När han var som mest uppe i att bygga ett vattenhjul till sitt tråddrageri, blev han inkallad för militärtjänstgöring i 1808-1809 års krig mot Ryssland. Men att överge sitt projekt för att strida i Finland var inget alternativ för Johannes. Strax efter att ha inställt sig i Jönköping, lämnade han sin uniform på en bro och rymde. Det antogs då att han deserterat och kanske till och med dränkt sig.

Istället hade han återvänt hem för att gömma sig i skogen tills faran var över. Föräldrarna försåg honom med mat och kläder, och med en enkel koja som bas kunde han helt fokusera på sitt projekt med att få vattenkraft till sitt tråddrageri. Han anlade en damm och grävde en kanal på tusen meter som kunde förse den med vatten, allt i det fördolda medan han väntade ut kriget. När han så småningom återvände till bygden, trodde alla att han kommit hem från kriget. Han drev sedan sitt tråddrageri relativt framgångsrikt och fick till och med medalj för sin innovation med vattenkraften.

I Gnosjö anser man idag att Johannes personifierade allt som Gnosjöandan står för och vill inte alls kalla hans bygge för Svikarens Kanal. Snarare borde den heta Entreprenörens Kanal i deras mening. Kojan där han höll sig gömd är återuppbyggd av några entusiaster och de olika delarna av ruinerna efter tråddrageriet är noga utmärkta med små skyltar.

Oavsett om man tycker att Johannes är en svikare eller ett småländskt ideal, så är kanalen ett både udda och intressant besöksmål för den som råkar befinna sig i de eländiga skogarna kring Gnosjö. Parkeringsmöjligheter finns vid den nyuppförda bystugan vid dammen och en promenadslinga leder besökaren till kanalen med kojan och tillbaka.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps