Transjö Glasbruk

EN UDDA UTFLYKT


Av Smålands oräkneliga glasbruk så ligger de flesta idag i ruiner. Så är även fallet med Transjö Glasbruk. Från början var Transjö en utpräglad bondby men med hjälp av vattenkraften förvandlades byn till en blomstrande bruksort under 1800-talet.

Initiativ till Transjö glasbruk togs av en grupp glasarbetare och mästare från välkända glasbruksområden som Kosta, Boda och Johanstorp. Alfred Brauer från Boda, tillsammans med glasblåsaren Carl Nilsson Fagerlund och smältaren Nils Fagerlund från Kosta, lade grunden för bruket. Deras företag växte snabbt med hjälp av Robert O Brauer och hans söner, samt Karl W Nyström, även han en glasblåsare från Kosta.

Den första provsmältan ägde rum bara veckor innan jul 1870, och med hyttpredikan i början av 1871 var Transjö Glasbruk sedan i full drift. Transjö Glasbruk specialiserade sig på tillverkning av både blåst och pressat servis- och hushållsglas.

Bland produkterna fanns en unik liten dockservis i klarglas, vilket visar på brukets förmåga till diversifiering av sin produktlinje. Ett annat intressant sidospår i brukets historia är dess samarbete med Eriksmålaglas, en sliperi- och spegelfabrik. Trots initiala svårigheter med att hitta en producent för råglas, lyckades Eriksmålaglas säkra ett avtal med Transjö, som levererade råmaterial för vidare bearbetning.

Under sin verksamhetsperiod upplevde Transjö Glasbruk flera ägarbyten och ekonomiska svängningar. År 1947 tog Artur Rydell över ägarskapet och inledde en period av nuvunnen framgång, vilken dock fick ett abrupt slut med Rydells död 1949, och en stor brand som samma år förstörde delar av bruket. Efter Rydells död fortsatte verksamheten under olika ägare tills den slutligen gick i konkurs 1951. En kort återupplivning skedde under 1953, men det blev brukets sista verksamhetsår. Hyttan revs 1958 och idag finns bara en ruin kvar på platsen.

Ruinen efter Transjö glasbruk är skyltad från landsvägen och på plats finns en mindre parkering. Strax intill ruinen, i vad som en gång var en del av glasbrukets sliperi, finns även en modern hytta som producerar glaskonst. Traditionen lever alltså vidare i Transjö än idag.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps