Visingsö Mellersta Gravfältet

EN UDDA UTFLYKT


På Visingsö finns det omkring 800 registrerade förhistoriska gravar. De som är lättast att hitta till, och kanske också de mest imponerande, är de som ligger på höjdkrönet som löper i öns längdriktning. Totalt finns här 760 synliga gravar men många är svåra att hitta i det höga gräset.

Mellersta gravfältet ligger strax väster om färjeläget och är med sina många resta stenar det som ser flest besökare. Här återfinns runt 300 gravar, den äldsta är en flatmarksgrav under jord från förromersk järnålder och den yngsta är från sen järnålder, eller vikingatid. Gravfältet har alltså använts av öborna i drygt 1500 år, under hela järnåldern. Det mest spektakulära fyndet är resterna av en en äldre kvinna som bränts på bål tillsammans med en hund, en höna och en vätternröding.

Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats utmed landsvägen men som Visingsös mest imponerande gravfält är det värt besväret med en kortare promenad.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps