Visingsö Södra Gravfältet

EN UDDA UTFLYKT


Ingen kan påstå att gravfälten på Visingsö är vidare imponerande sett ur ett större perspektiv, men de berättar ändå en historia om den lilla avgränsade, vindpinade ön.

Från stenålderns hällkistor fram till järnåldern och vidare till modern tid har öns bördiga jord brukats av människan, och de få spår som återstår är deras gravar. Öns knappa storlek gör det enkelt att resa flera tusen år genom historien under en eftermiddag, och kanske är det också den stora behållningen.

Här vid det södra gravfältet är det framförallt höggravar från äldre järnålder och bronsålder som är bevarade för eftervärlden. På fältet finns 188 runda högar, 6 långhögar, 93 runda stensättningar och 9 treuddar. Bortsett från högarna är det mesta övertorvat och dolt för blotta ögat. Det mest spektakulära på gravfältet är att en av gravkullarna förvandlades till jordkällare på 1800-talet.

Parkering finns vid den angränsande mullbärsodlingen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps