Albykistan

EN UDDA UTFLYKT


Av Sveriges omkring 2000 bevarade, eller hittade, hällkistor så finns bara 7 av dem i Stockholms län. En av de bäst bevarade är Albykistan i Botkyrka, kanske mest för att det är en rekonstruktion.

Albykistan består av platta stenhällar som är staplade på högkant och kan ha haft antingen ett tak av trädstammar eller stenhällar. Den var ungefär fyra meter lång och två meter bred, och flera personer hade begravts i den. Minst en av dessa personer hade inte blivit kremerad innan begravningen. En av de kremerade individernas ben hade placerats i ett lerkärl, medan brända ben efter ett spädbarn låg överst i gravfyllningen.

Hällkistan innehöll även flera offergåvor i form av flintföremål såsom pilspetsar, skrapor och avslagen flinta. Fyra C14-dateringar utfördes för att fastställa hällkistans ålder och det visade sig att den daterade till ungefär 1800 f.Kr. med en felmarginal på några hundra år. Keramiken visar på att Albykistan sedan använts för gravsättningar ända in i den äldre bronsåldern.

Flintaföremålen var också intressanta fynd då flinta inte förekommer i Mälardalen, vilket tyder på att människorna här haft kontakt med andra långt söderut. När Albykistan uppfördes stod havsvattennivån omkring 20 meter högre än idag på grund av landhöjningen. Det område som idag är mellan Fittja och Alby var då en skärgårdsmiljö och möjliggjorde kanske en möjlighet till byteshandel med folk söderöver.

Albykistan undersöktes 1999 då den låg på sin ursprungliga plats ca 300 meter nordväst om den nuvarande platsen. Den flyttades sedan och rekonstruerades där den står idag. Albykistan är väl värd ett besök för den som har vägarna förbi Botkyrka men den är inte helt lätt att hitta.

För att besöka hällkistan är det enklast att promenera via Kumla gårdsväg för att sedan vika upp i skogen en kort bit dit kistan ligger. Parkeringsmöjligheter i närheten är begränsade.


Albykistan

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.23273, 17.84032
  • Adress: Kumla Gårdsväg, 145 63 Norsborg
Öppna i Google Maps