Beredskapsspåret Södra station – Stadsgårdshamnen

EN UDDA UTFLYKT


Även i Sveriges största stad finns det små fickor som motsäger sig stadens prydlighet. Platser där bara några meters skillnad kan innebära att man träder in i en skuggvärld där stadens sorl tystnar. Platser där det känns som att man är utanför staden samtidigt som man inte lämnat den. Det finns inte många kvar, men det nedlagda industrispåret mellan Stadsgårdshamnen och Södra station är ett sådant.

Det gamla industrispåret byggdes i två etapper. Först ut var sträckan som kallas för hamnbanan. Spåret som går mellan Stadsgårdshamnen och Skanstull uppfördes på 1920-talet och är just ett industrispår. Sträckan mellan Södra station och Skanstull är däremot något helt annat. Som ett av få, om inte det enda, beredskapsspåret i stadsmiljö är det så kallade Sjukhusspåret fortfarande klassat som ett riksintresse för totalförsvaret.

Sjukhusspåret byggdes mellan 1938–1939 i samband med uppförandet av Södersjukhuset. Det var ofredstid och i största hemlighet hade ett 4700 m2 stort bergrum sprängts ut under det nya sjukhuset för att fungera som ett krigssjukhus. För att kunna transportera skadade soldater som anlände med båt till Stadsgårdshamnen byggdes Hamnbanan ihop med den nya sträckningen som gick ända fram till bergrummet.

Men Sverige lyckades hålla sig utanför kriget och några skadade soldater anlände aldrig till hamnen. När freden kom 1945 svalnade intresset för ett enormt krigssjukhus och bergrummet hamnade i malpåse. Först 1994 invigdes ett akut- och katastrofmedicinskt centrum i bergrummet, vilket är kvar där nere under jord än idag i väntan på sämre tider.

När bergrummet fått ett nytt syfte och moderniserats så har järnvägssträckningen istället hamnat i skuggan. Länge var spåret faktiskt körbart men idag skulle det krävas omfattande resurser för att kunna ta det i bruk. Banverket menar däremot att industrispåret fortfarande är ett riksintresse av beredskapsskäl, vilket lett till dagens situation med skuggvärlden.

Industrispåret inberäknar tre tunnlar och en av dem går mellan Eriksdalshallen och Eriksdalsbadet på Södermalm. Den 550 meter långa tunneln har använts både till teater, fotoutställning och ett marathon. Den är ofta också ganska enkel att besöka. Som besökare behöver man inte ens begå någon lagöverträdelse, det är bara att antingen gå vidare längst med spåret från den västra ändan, eller halka ner för en kort slänt från den östra, så har man kommit till ett ingenmansland mitt i Stockholm.

I en stad där tystnad kan vara svårköpt erbjuder de övergivna tågtunnlarna en tillfällig respit från storstadens måsten. En besökare valde att recensera dem som:

”Aja, det är ganska skönt att vandra i de tunnlarna, så j*vla tyst och lugnt..”

Det var på Flashback 2008 och stadens brus lär inte ha blivit mindre sen dess. Informationstavla och parkering saknas givetvis. Oömma kläder är att rekommendera.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps