Järnblocket från Ovifak

EN UDDA UTFLYKT


Utmed den södra väggen till Naturhistoriska Riksmuseet ligger ett mystiskt block. Det kallas för Järnblocket från Ovifak och har det legat sedan 1916. Med tanke på att det väger 22 ton kommer det nog ligga kvar på sin plats länge till.

Klumpen är ett av fyra block av gediget järn som hittades vid Ovifak på ön Disko utanför Grönlands västkust 1870. Det var professorn i mineralogi vid Naturhistoriska riksmuseet Adolf Erik Nordenskiöld som hittade och fraktade hem det till Sverige. Naturligt förekommande järn vid jordens yta är mycket sällsynt så Nordenskiöld var i flera år övertygad om att järnblocken var meteoriter som störtat ner från rymden.

År 1879 kunde man konstatera att järnblocket från Ovifak inte var från rymden. Istället handlade det om en sällsynt geologisk process där järnrik lava hade runnit ut på underliggande stenkol, som fått järnet att separera och bilda massiva klumpar i basalten. Genom åren hade sedan basalten eroderat bort för att kvarlämna de stora järnblocken Nordenskiöld hittade.

Järnblocket från Ovifak är en udda geologisk kuriositet som kan besökas även när museet är stängt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps