René Descartes Grav

EN UDDA UTFLYKT


René Descartes (1596-1650) var en fransk filosof och matematiker som anses vara en av de mest inflytelserika tänkarna i den västerländska filosofins historia. Descartes är känd för sitt berömda uttalande ”Cogito, ergo sum” (”Jag tänker, alltså finns jag”), vilket betonar vikten av subjektiv erfarenhet och medvetande.

Descartes tillbringade en kort tid i Stockholm under 1649 som en del av sitt arbete som lärare åt drottning Kristina. Vid den tiden var Kristina en stor beundrare av Descartes filosofi och hade inbjudit honom att komma till Stockholm för att undervisa henne. Men Descartes vantrivdes och var inte heller bekväm med de kalla och mörka vintrarna i Stockholm. Hans hälsa förvärrades och han dog i februari 1650, bara några månader efter att ha anlänt till staden.

Som katolik var det inte helt enkelt att hitta en begravningsplats åt honom i det protestantiska Stockholm, men till slut begravdes han St. Olofs kapell som då låg långt utanför staden. Där kom han att ligga 16 år medan Frankrike och Sverige grälade om vad som skulle göras med kvarlevorna. I slutändan fick Descartes en katolsk begravning i Saint-Germain-des-Prés-klostret där han ligger än idag.

När det gamla kapellet i Stockholm ersattes av Adolf Fredriks kyrka 1774 lät Gustav III uppförda ett monument i kyrkan för att hedra Descartes första grav och hans tid i Stockholm. Monumentet i bly består av en ängel som lyfter bort en slöja svept om en jordglob, monterat på en stor pelare tillsammans med ett porträtt av filosofen.

Monumentet är fritt att besöka under kyrkans öppettider, se hemsidan för ytterligare information. Missa inte heller platsen där Descartes bodde under sin tid i Stockholm, läs mer om det här.


René Descartes Grav

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps