Runstenen Vikingaliv

EN UDDA UTFLYKT


Museet Vikingaliv, eller The Viking Museum, är ett kulturhistoriskt museum på Djurgården i Stockholm som inte allt för förvånande handlar om just vikingar. Det är säkert ett intressant museum och i nära anslutning finns flera andra trevliga museer, men det är inte därför vi är här.

Utanför entrén till Vikingaliv står nämligen en intressant runsten som i sig är värd en tur ut till Djurgården. Vikingaliv-stenen är ristad av Kalle Dahlberg, en nutida runristare som återskapat flera förlorade runstenar med hjälp av gamla tekniker. Här vid museet har han skapat en helt egen sten med ornamentik inspirerad av både runstenar från Uppland och Sörmland med en inskription som lyder:

”Vikingaliv lät resa denna sten för att visa att kulturellt utbyte, människors vilja att knyta nya kontakter och finna nya boplatser alltid varit en del av mänsklig utveckling.”

Vikingaliv-stenen är ett enkelt sätt att få uppleva hur de rikt utsmyckade runstenarna faktiskt såg ut när de restes för tusen år sedan, långt ifrån det vittrade utseende de flesta nu har idag.

Den som vill se fler av Kalle Dahlbergs runstenar kan antingen ge sig av på en runstenssafari för att hitta sådana han rekonstruerat runt om i landet, eller besöka hans egna runstenspark på Adelsö under sommarhalvåret.

Runstenen står utanför entréen till museet och kan besökas när som helst. Parkeringsmöjligheterna är högst begränsade.


Vikingaliv Runsten

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps