Snösätra Graffiti Wall of Fame

EN UDDA UTFLYKT


Långt ut i ingenstans i södra Stockholm, i Rågsved närmare bestämt, hittar vi det gamla industriområdet Snösätra. Platsen är en gammal upplagsplats som förvandlades till ett område där det framförallt bedrevs bygg- och återvinningsverksamhet på arrende. Som mest fanns det 34 arrenden som användes av 22 företag med totalt 175 anställda.

Tanken hade varit att hålla störande verksamhet på behörigt avstånd från stad och boende. Med tiden visade det sig vara en allt annan än perfekt lösning – kommunalt avlopp saknades och småindustrierna läckte förorenat dagvatten till sjön Magelungen, samtidigt som området allt mer börjat likna en kåkstad.

Någon gång 2014 började graffitimålare hitta ut till det avlägsna industriområdet, och med åren förvandlades det sorgsna området till ett levande konstgalleri. När ett verk stått en tid målades det över med ett nytt, vilket fick upplevelsen av området att ständigt förändras. Snösätra upplagsplats blev istället känt som Snösätra Wall of Fame, ett 4500 kvadratmeter stort utomhusgalleri och en av Europas största lagliga graffitiutställningar.

När kommunen 2018 inrättade Rågsveds naturreservat hamnade också Snösätra inom reservatets gränser och 2020 påbörjades rivningen under stora protester. Snösätra Wall of Fame hade då blivit till en inofficiell kulturinstitution som berörde ett stort antal människor, både etablerade graffitikonstnärer såväl som intresserade besökare. För att rädda området bildades föreningen Kulturkvarter Snösätra som tillsammans med Stockholms stad nu utreder hur naturreservatet och graffitikulturen kan samexistera.

Hur Snösätra Wall of Fame kommer att se ut i framtiden är svårt att sia om, men om allt vill sig väl kommer Kulturpark Snösätra att existera vidare i någon form och fortsätta locka människor ut till det forna industriområdet, samtidigt som det ger konstnärer utanför den institutionaliserade konstvärlden utrymme att synas.

Parkering finns i anslutning till graffitiväggarna och det är öppet dygnet runt, året om.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps