Stockholms Stadsmur Medeltidsmuseet

EN UDDA UTFLYKT


Under antiken och medeltiden hade praktiskt taget alla städer en försvarsmur och så även flera orter i Sverige. Visbys bevarade ringmur är en del av världsarvet Visby och även i Kristianopel, Åhus och Kalmar finns spridda ruinrester av städernas en gång skyddande murverk.

Men Stockholm då? Jo Stockholm har givetvis också haft befästningsmurar, den äldsta uppfördes redan på slutet av 1200-talat och i början av 1300-talet runt Stadsholmen, ungefär dagens Gamla stan. I slutet av 1300-talet började allmänningen utanför muren bebyggas och den förlorade då sin funktion, istället började en ny uppföras längre ut mot vattnet under 1400- och 1500-talen.

Även den yngre muren förlorade med tiden sin militära betydelse och kom sedan att rivas under 1600-talet. Av den äldre muren finns idag inget kvar utanför de skriftliga källorna, men den yngre muren finns delvis bevarad på Medeltidsmuseet på Helgeandsholmen.

Helgeandsholmen väster om Gamla stan grävdes ut mellan 1978 och 1980 inför en ombyggnation av Riksdagshuset. Vid utgrävningen hittade man ganska omgående en ruinstad av grundmurar från 1600-talet: Palats, kyrkogård och 55 meter av stadsmuren som låg gömda under jorden.

Stadsmuren som hittades var den som Gustav Vasa hade låtit uppföra på 1530-talet och och tillsammans med de andra lämningarna visar den hur Stockholm såg ut på medeltiden. Stadsmuren och kyrkogårdsmuren är klassade som fasta fornlämningar och för att kunna visa upp dem för allmänheten skapades Medeltidsmuseet.

Stadsmuren är kanske inte som den i Visby, men ett besök till Medeltidsmuseet för att titta på det gamla Stockholm är ändå en given utflykt för den som är nyfiken på stadens utveckling.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps