Stockholms Universitets Arboretum

EN UDDA UTFLYKT


Ett arboretum är en plats där olika träd och buskar odlas och bevaras för forskning, utbildning och så klart också för rekreation. Många gånger återfinns samlingarna i botaniska trädgårdar där man låtit plantera sällsynta och exotiska träd för att kunna studera dem på hemmaplan.

Trädsamlingarna runt Stockholms Universitet är lite annorlunda och därför väl värda en omväg för den nyfikne. Av de tre arboreta knutna till universitetet är den äldsta samlingen den vid Bergianska trädgården. Här har man planterat mer än 200 trädarter sedan 1885, varav många har fantasieggande namn som tulpanträd, duvträd och så vidare.

Mer oväntade är träden som växer runt universitetet. På håll kan man missta dem för vilka träd som helst, men tittar man närmare så ser man att alla är noggrant uppmärkta med små skyltar. Vid Gröna villan på campusområdet växte fram till alldeles nyligen två Ornäsbjörkar, runt mitten av Frescati finns träd kvar efter att Kungliga Lantbruksakademien hade sitt experimentalfält där och vid Frescati Hage finns träd planterade av Skogshögskolan.

Allt som allt har över 1200 träd inventerats och klassificerats, ett antal som gör trädsamlingarna både svåra att överblicka men samtidigt till små äventyr att upptäcka. Stockholms Universitets arboretum gör sig bäst under sommarhalvåren då allt står i grönska, men är tillgängligt året om.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps