Tantolundens Luftvärnställning

EN UDDA UTFLYKT


Ovanför Tantolundens koloniträdgård finns en bortglömd rest från tiden då Stockholm rustade sig för en tysk invasion. Tantolundens luftvärnsställning byggdes för att försvara Årstabron och Liljeholmsbron mot flygangrepp under beredskapsåren 1939–1945.

Anläggningen bestod av skyttevärn och pjäsvärn som skulle bemannas med totalt 47 man. Till skillnad från de torn som vanligtvis restes valde man här att bygga fundament att placera kanonerna på. Huvudbeväpningen bestod av två 40 mm luftvärnskanoner från Bofors, och om man misslyckades med att försvara broarna skulle de istället sprängas för att förhindra fiendens framryckning.

Spåren från Tantolundens luftvärnsställning syns idag som jordfyllda pjäsvärn med utsikt över trädtopparna. Hade den en gång i tiden behövt komma till användning skulle Stockholm antagligen se mycket annorlunda ut idag.

Tantolundens luftvärnsställning ligger lättillgänglig på höjden utmed Tantolundsvägen och är väl värd ett besök om man råkar befinna sig i närheten.


Tantolundens luftvärnsställning

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.312866, 18.043030
  • Adress: Tantolundsvägen, 117 41 Stockholm
Öppna i Google Maps