Sankt Pers Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Av Sigtunas tre kyrkoruiner är den efter Sankt Pers kyrka den mest monumentala. Omkring 1120 påbörjades bygget med att resa stadens stora katedral, ett arbete som skulle avslutas först på 1200-talet och då ofullständigt. Utanför den bevarade kyrkoruinen kan man se grunden till fler utbyggnader med ett västverk som kanske skulle ha haft ytterligare två torn.

Troligtvis var katedralen tänkt som ärkestiftets domkyrka och var direkt kopplad till kungamakten, innan den flyttade till Gamla Uppsala omkring 1190. Inte mycket är känt om kyrkan och det mesta om den idag är gissningar och antaganden. Vad man vet är att de huggna pelarbaserna inne i långhuset varit avsedda för någon annan byggnad, kanske den idag raserade Sankt Nicolai kyrka, och att den är en av Sigtunas yngre kyrkor uppförd i lättarbetad sandsten.

Sankt Pers kyrkoruin är idag restaurerad och sedan 2019 öppen att besöka på egen hand. Informationstavlor på plats berättar mer om dess historia, och parkera gör man lättast på stadens besöksparkeringar. Man kan utan problem se alla tre kyrkoruiner i Sigtuna under en kortare promenad, och de är alla värda en utflykt.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps