Sveriges Första Telegrafstolpe

EN UDDA UTFLYKT


Det svenska telegrafnätets historia är en fascinerande men något förbisedd resa genom teknologins utveckling och dess inverkan på samhället under 1800-talet och framåt. Få spår återstår av det en gång så viktiga kommunikationsnätet, men något finns i Märsta.

Den elektriska telegrafen introducerades i Sverige på 1950-talet. Redan 1853 bildades Telegrafverket som en statlig myndighet för att bygga, driva och underhålla telegrafnätet i landet. Den första linjen bygges samma år mellan Stockholm och Uppsala. Därefter expanderade nätet snabbt och 1857 var det utbyggt från Ystad till Haparanda.

Det svenska telegrafnätet utvecklades också i en internationell kontext. Sverige anslöt sig till det internationella telegraflinjenätet och kunde därmed kommunicera med andra europeiska länder 1858 och resten av världen 1866. Detta var ett stort framsteg för internationell kommunikation och handel.

Tekniska framsteg inom telegrafin gjorde att morsetelegrafi förbättrades och förfinades, och nya telegrafapparater introducerades, vilket möjliggjorde snabbare och mer tillförlitlig kommunikation. Men mot slutet av 1800-talet började telefonin konkurrera med telegrafin som ett medel för snabb kommunikation. Telefonnät byggdes upp och blev alltmer populära.

Men vad har det här med Märsta att göra? När den första banbrytande linjen mellan Stockholm och Ystad skulle byggas låg Märsta på perfekt avstånd mellan de två städerna. Därför kom den allra första telegrafstolpen i det nya nätet just här. Den ursprungliga stolpen är sedan länge borta, även om en liten rest av den finns i Tekniska museets samlingar.

Hundra år senare invigdes däremot ett minnesmärke på platsen i form av en telegrafstolpe i brons. Så varför inte besöka platsen där de första spadtagen togs till vad vi idag tar för givet med våra telefoner och datorer, platsen som symboliserar vår moderna digitala kommunikation – platsen för Sveriges första telegrafstolpe i Märsta.

Parkering saknas i direkt anslutning till stolpen.


Sveriges första telegrafstolpe i Märsta

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.62714, 17.8352
  • Adress: Fågelvägen 13B, 195 33 Märsta
Öppna i Google Maps