Borgviksfjällets Avrättningsplats

EN UDDA UTFLYKT


Enligt SCB bor över en halv miljon svenskar mindre än en kilometer från en gammal avrättningsplats. Det finns 542 registrerade avrättningsplatser, men helt säkert finns det många fler.

En av dessa är Grums avrättningsplats på Borgviksfjället. Här, utmed den gamla landsvägen, har ortens missdådare gått sina öden till mötes från 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. Ett fall som fortfarande ligger rotat i bygdens minne är den hemska historien om Britta Jonsdotter.

Britta var ung och ogift och hade råkat i olycka genom att föda ett barn utanför äktenskapet. Barnet begravdes norr om kyrkan, där självspillare och brottslingar jordfästes. Britta dömdes till döden för sitt brott, och det var här på Borgviksfjället som hon den 31 maj 1760 halshöggs för att sedan brännas på bål.

Minnesstenen på platsen restes av ”Stengänget” och invigdes den 30 september 1979 av Domar Skafte. Texten lyder:

Tu, quis eris qui transieris,
sta, perlege, plora.
Sum quod eris fueramque quod es;
Prome pecor ora.

Här avrättades och brändes å båle
för barnamord den 30.5.1760
Britta Jonsdotter
i från Borgviksbruk
Herre, förbarme dig över hennes själ!

Parkering och informationstavla finns i anslutning till minnesstenen.


Borgviksfjällets Avrättningsplats

BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.38024, 13.0075
  • Adress: Borgviksfjället, 664 95 Borgvik
Öppna i Google Maps