Dye Domarring

EN UDDA UTFLYKT


I2-skogen nordväst om Karlstads centrum var en gång ett militärt övningsområde, idag är det istället ett populärt strövområde med flera mil av grusvägar, stigar och motionsspår.

I områdets norra del ligger Dye domarring, en järnåldersgrav som är daterad till omkring 500 e.kr. Domarringen består av elva resta stenar och en avslagen mittsten och imponerar med sin storlek. Men dagens utseende har den fått genom flera felaktiga restaureringsförsök. En arkeologisk undersökning 1971 visade att anläggningen ursprungligen bestått av två mindre domarringar placerade bredvid varandra, antagligen med en sten gemensamt.

I centrum av den ena domarringen fanns en gravgömma som innehöll brända ben från en människa och en hund, samt en järnnit. Den andra domarringen var däremot fyndtom.

Även om Dye domarring på sätt och vis är helt förvanskad är det ändå en vacker plats att besöka. Särskilt när ljuset ligger rätt på morgonen. I närheten finns även ytterligare en sevärdhet i form av övningsfältets skyttegravar.


Dye Domarring

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps