Fryksta - Clara Elfs Jernväg

EN UDDA UTFLYKT


Sveriges första järnväg för allmän trafik anlades 1849 mellan Frykstad och Lyckans lastplats vid Klarälven. Det var en kort sträcka på 8 kilometer som skulle frakta passagerare och gods mellan de två vattenlederna för vidare transport med ångbåt.

De första åren användes hästar och oxar för att dra vagnarna men 1856 fick järnvägen sitt första ånglok. Främst fraktades då produkter från järn- och sågverken och ekonomin var god. När sedan Nordvästra Stambanan stod klar 1871 hade Fryksta – Clara Elfs Jernväg spelat ut sin roll och sträckan lades ner.

Här vid ändstationen vid Klarälven finns ett par meter spår bevarade tillsammans med en minnessten. Tittar man noggrant vid älvens strand ser man fortfarande grundfundamenten till lastbryggan. I Frykstad finns även ett litet järnvägsmuseum, men det får bli en annan utflykt.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.4938, 13.42895
  • Adress: Lyckan 6, 667 91 Forshaga
Öppna i Google Maps