Krigsflygfält 16 Brattforsheden

EN UDDA UTFLYKT


Under beredskapsåren byggde Sverige ett 40-tal hemliga krigsflygfält för att försvara landets luftrum. Idag är de alla rivna och har man tur kan man på sin höjd hitta ett värn eller en kommandocentral bortglömd i skogarna. Men Krigsflygfält 16 på Brattforsheden är i stort sett bevarat så som det lämnades, komplett med baracker, flygplansvärn och taggtråd och utgör det enda fullt bevarade flygfältet i Sverige.

Byggnationen av fältet påbörjades september 1939 och var färdigställt juni 1940. Det skulle från början ha fungerat som en bakre bas, men i och med Tysklands invasion av Norge kom krigsflygfältet på Brattforsheden att hamna i den främsta linjen. Fältet användes en bit in på 1960-talet innan det lades ner och idag är det klassat som en kulturreservat.

Om somrarna är det full aktivitet på området med guidade turer, flygsimulator och caféverksamhet. Det är något som varmt rekommenderas barnfamiljen och alla andra som vill ha en informativ och lättillgänglig utflykt.

Ett mer spännande alternativ är att det också är fullt möjligt att besöka anläggningen på egen hand, och det är i vår mening då den verkligen kommer till liv. Visst, de gamla barackerna och andra byggnaderna är låsta. Men många andra andra delar går fortfarande att utforska. Det kan göra krigsflygfältet till en dramatisk plats där beredskapsåren fortfarande känns aktuella, en känsla som kan vara svår att uppleva när området är fullt av andra besökare.

Parkering finns men informationstavlor saknas till stor del.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps