Liljedals Glasbruk

EN UDDA UTFLYKT


Av det som en gång var Skandinaviens största producent av buteljglas finns idag bara grundmurar och slaggsten kvar. Liljedals Glasbruk grundades 1761 under namnet Annebergs glasbruk i Botilsäters socken. På grund av vedbrist tvingades man att flytta bruket till Mässvik 1774 och sedan hit till Ed 1781.

Från början producerade man framförallt konstglas men under den senare delen av 1800-talet lades produktionen om till flaskor och buteljer. Liljedals glasbruk var det största i Värmland med en betydande produktion som till stor del gick på export.

Glasbruket blev till slut uppköpt av Surte glasbruk 1917 och produktionen i Ed lades ner. Numera finns det knappt några spår kvar av den 150 år långa epoken. Här och där syns fortfarande stengrunden och i marken ligger krossat glas och rester av slagg. Flera arbetarbostäder är däremot bevarade och där bruket en gång låg står idag en minnessten.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps