Nordmarks Gruvmuseum

EN UDDA UTFLYKT


Den som planerar ett besök till Nordmarksbergs Gruvor gör gott i att först besöka gruvmuseet nere i byn. Nordmarks Gruvmuseum hyser inte bara de obligatoriska fotografierna, översiktskartorna och informationstavlorna utan är snarare en form av tidskapsel över den gruvindustri som under flera hundra år definierade byn och de som levde där.

Museet visar upp allt som gått att rädda från gruvepoken, från skrivbord och verktyg till ett tåg som en gång rullade fram och tillbaka lastat med malm i underjorden och andra större maskindelar som de kunnat rädda. Förutom samlingarna som är kopplade direkt till gruvorna visar museet också upp en mineralsamling som består av samtliga bergarter inom Filipstads kommun, vilket innebär en hel del stenar.

Även om området kring Nordmarksbergs gruvor är ovanligt välbevarat och delvis väl skyltat är det svårt att få till en bredare kontext till vad man ser uppe på gruvfältet utan att först besöka museet. Det är även via museet man bokar den obligatoriska guide som krävs för att man ska kunna besöka byggnaderna invändigt.

Nordmarks Gruvmuseum håller öppet under sommarmånaderna och då finns det även enklare servering. Se deras hemsida för ytterligare information och kontaktuppgifter.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps