Nordmarksbergs Gruvor

EN UDDA UTFLYKT


Skogarna runt Filipstad gömmer fler gruvor än någon egentligen mäktat med att räkna. Många som vill veta mer om järnets historia och hur malmen byggde upp västra Bergslagen beger sig till Långbans gruvby, men det finns ett annat välbevarat gruvfält som desto färre känner till och som är väl värt ett besök.

Nordmarksbergs gruvor ligger ungefär 700 meter öster om Nordmarks kyrka och innefattar flera större och mindre gruvöppningar. Fältet delas upp i en nordlig och sydlig del, där den sydliga delen mestadels består av ett stort dagbrott, kallat Storgruvan. Den sydliga delen inkluderar flera gruvor som senare sammanslogs till en sammanhängande öppning, Bergsgruvorna. Storgruvan är cirka 40 meter djup, medan Gröngruvan går ner till ungefär 90 meter. De större gruvorna i norr är betydligt djupare än de i syd, och här har man brutit ner till över 300 meter.

Det är okänt när järnmalmsfyndigheterna vid Nordmarksberg upptäcktes, men det antas att gruvorna började brytas i början av 1400-talet, när kung Erik XIII av Pommern utfärdade privilegium för Värmlands bergslag. Under 1500-talet fanns det masugnar vid Nordmarksberg, och gruvfältets namn finns dokumenterat från 1559.

Gruvdriften genomgick olika faser av utveckling och nedgång från 1600-talet till 1900-talet. Vattenkonster byggdes för att länshålla gruvorna, och flera gruvor sammanslogs under 1800-talet. Under 1900-talet elektrifierades länshållningen, och gruvspel moderniserades. Brytningen stod dock stilla under vissa perioder på grund av ombyggnation och anskaffning av ny utrustning. Först 1962 tystnade spelen i Nordmarksberg och 1968 stängdes pumparna av och gruvan började långsamt att vattenfyllas.

Idag utgör Nordmarksbergs gruvor ett sällsynt välbevarat gruvfält med ett stort antal byggnader från gruvepoken. De mest iögonfallande är de två vackra trälavarna över Gubbortsschaktet och Nygruveschaktet: Den första är numera i dåligt skick på grund av ett ras, men den senare är i fantastiskt skick och går att besöka med guide.

Även flera andra bevarade byggnader går att besöka med guide så som arresten, en gruvstuga och det bevarade gruvspelet till Gubbortsschaktet. Nordmarksbergsfältet är tillgängligt året runt och är väl skyltat, men för att besöka byggnaderna krävs guide från Nordmarks Gruvmuseum.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps