Ögårn i Dusserud

EN UDDA UTFLYKT


Utmed E18 på vägen mellan Töcksfors och Årjäng finns en skylt med en kringla som pekar in på en södergående grusväg, in på vägar som främst används av smugglare och tulltjänstemän och som leder rakt in i den glesbefolkade skogsbygden strax intill gränsen mot Norge.

Ögårn, som skylten pekar mot, är en välbevarad gårdsmiljö från 1700- och 1800-talet. Västra Värmlands skogsbygd blev praktiskt taget ödelagd under de ständiga konflikterna med Danmark under senmedeltiden och Ögårn låg övergiven fram till någon gång på 1700-talet. Gårdshuset och ekonomibyggnaderna har sedan dess stått intakta och kan idag visa upp en sällsamt välbevarad tidskapsel för den som är intresserad av hur livet en gång såg ut i skogsbygderna.

Alla byggnaderna är timrade och omålade med en oregelbunden placering över gårdstunet. Bostadshuset uppfördes med två våningar 1819, delvis klätt med panel och med tegeltak. Till gården hör även flera ekonomibyggnader som ladugårdslänga med loge, lador och stall, fårhus, kostall, svinhus, stolp-/visthusbod, jordkällare och en vedbod.

Miljön är även invändigt välbevarad med ursprunglig inredning som möbler, husgeråd, kläder och så vidare. Gårdens sista ägare var Maria Stina Aronsson som bodde här fram till sin död 1957 på samma sätt som sina förfäder gjort i 150 år. Under sommarhalvåret finns det djur på gården och interiörerna visas upp för intresserade besökare.

Ögårn är skyddat som byggnadsminne och för guidning av gården får man kontakta Västra Fågelviks församling på nedanstående telefonnummer. Det går också att besöka Ögårn själv året runt, men byggnaderna hålls då låsta. Utförliga informationstavlor finns vid parkeringsplatsen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps