Stenkyrkan i Skog

EN UDDA UTFLYKT


När befolkningen i Brunskogs socken utanför Arvika ökade till 15 000 personer och sedan länge växt ur sin dåvarande kyrka, togs 1873 beslut om att bygga en ny.

Redan från början var det som att kyrkan var otursförföljd. Först dröjde det två år innan arbetet kunde komma igång och när man väl började bygga 1875 visade sig valet av gråstensblock vara en dålig idé. De massiva blocken fick bäras uppför ställningarna med hjälp av bårar och 20-30 man fick slita med arbetet. Det var slitsamt redan från början men i takt med att murarna växte ökade också missnöjet. Till slut fick byggmästaren kalla in en spelman för att underlätta stämningen och kyrkan stod till slut färdig 1878.

Samtidigt som föräldrarna i byn Skog gick till sina dagsverken för att släpa sten, byggde barnen en egen stenkyrka i miniatyr. Sten lades till sten, de passade in en liten fönsterglugg och till sist hängde de upp en koskälla som fick fungera som kyrkklocka.

Föräldrarnas slit resulterade i en praktfull kyrka som Gustaf Fröding besjöng, men den stod inte ens i hundra år innan den brann ner till grunden. Barnens mycket bräckligare skapelse av staplade stenar står däremot fortfarande kvar uppe i slänten, vare sig vind eller vatten har rått på deras bygge.

Stenkyrkan i Skog saknar både parkering och skyltning, men den är inte svår att hitta. Den ligger på samma koordinater som den gjort sedan 1878.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Nej
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.68158, 13.02125
  • Adress: Stenkyrkan i Skog, 671 94 Brunskog
Öppna i Google Maps