Tempelgraven

EN UDDA UTFLYKT


De äldsta kända gravarna i Värmland kommer från senneolitikum och den största av dessa är hällkistan Tempelgraven vid Duse udde utanför Säffle. Hällkistan är daterad till 2300 – 1800 f.Kr och består av två kammare som tillsammans mäter sju meter i längd. Två av de takhällarna som en gång täckte den står lutade mot den södra kammaren, de andra är bortforslade sedan länge.

Tempelgraven är inte arkeologiskt undersökt, men det sägs att man vid en otillåten utgrävning i början av 1900-talet fann en pilspets och några skärvor av flinta i graven.

Hällkistan är kanske inte i något vidare skick men som Värmlands största är den ändå värd ett besök. Passande nog ligger den vid Fornminnesvägen och det är bara en kort promenad därifrån till gläntan med graven.


BESÖKSINFORMATION


  • Öppet: Alltid öppet
  • Pris: Gratis
  • Hemsida: Fornsök
  • Tel: Nej
  • Koordinater: 59.0983, 12.87265
  • Adress: Fornminnesvägen, 661 94 Säffle
Öppna i Google Maps