Agnestads Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Rundkyrkor är en ovanlig och märklig form av medeltida kyrka där långhuset istället är en rund, tornliknande byggnad. Det är oklart varför vissa kyrkor byggdes på ett så annorlunda sätt. Möjligtvis var de, precis som kastalerna, uppförda som försvarsanläggningar, eftersom en rund byggnad är lättare att försvara än en kantig. Men tanken kan likaväl ha varit att använda dem som magasin eller bostad. Ytterligare en teori är att de byggdes med Heliga gravens kyrka i Jerusalem som förebild.

Idag finns det bara åtta bevarade rundkyrkor i Sverige samt ett litet antal ruiner. Agnestads kyrka utanför Falköping är en av de senare och var Sveriges minsta rundkyrka. Enligt bilagan till den äldre Västgötalagen byggdes den i mitten av 1100-talet av biskop Bengt den gode och föregicks då av en äldre träkyrka på samma plats.

Kyrkoruinen grävdes ut 1901 av Dr. Hugo Frölén, som frilade murarna och också fann två gravar under den norra muren. Ruinen restaurerades sedan till dagens utseende av den lokala fornminnesföreningen 1925.

Agnestads kyrkoruin är märklig sett till arkitektur och byggnadssätt, något som fått vissa att vilja förklara kyrkans syfte genom ganska utsvävande teorier. En av dessa är att kyrkan var byggd utifrån gyllene snittet och därför är besläktad med Tempelherrarnas kyrka i Rennes-le-Château.

Gyllene snitt, pentagram och tempelriddare på en åker utanför Falköping låter kanske lite väl fantasifullt. Agnestads kyrkoruin är om inte annat en lättillgänglig ruin som i rätt väderlek osar mystik och glömd historia. Parkering finns i anslutning.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps