Åsle Tå

EN UDDA UTFLYKT


Förr i tiden hade de flesta socknar i Västergötland en Tå, en gemensam allmänning där man bland annat samlade sin boskap innan de föstes ut på bete i utmarkerna. Med tiden började obesuttna, de fattiga som saknade egen mark, att uppföra stugor på dessa allmänningar, och de blev till små backstugemiljöer.

Byn hade ett visst socialt ansvar för sin Tå. När invånarna i och med industrialiseringen började flytta till städer eller emigrera, rev man ofta ner Tåns hus och glömde det kapitlet.

Åsle Tå är en av få bevarade miljöer där man kan se hur det såg ut för de allra fattigaste på 1800-talet i sina backstugor. Stugorna blev bevarade genom ett föreningsinitiativ 1923 och har sedan dess fått stå kvar på sina ursprungliga platser för att berätta sin historia.

Det som gör att Åsle Tå passar som en udda utflykt är inte historien i sig, utan hur man valt att gestalta invånarna i de bevarade backstugorna. Det är vanligt att museum använder generiska dockor för att ge liv åt en utställning, men på Åsle Tå har man gått ett steg längre och låtit ”amatörkonstnärer från hembygdsföreningen” återskapa ett tiotal av de mest kända invånarna i tån, med mycket varierande resultat.

Åsle Tå är öppet under sommarmånaderna och rekommenderas varmt. Passa även på att besöka minnesstenen över slaget som blev starten på Kalmarunionen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps