Biblioteksmuseet

EN UDDA UTFLYKT


I källaren till Borås kommunhus ligger stadens kanske mest unika museum, Biblioteksmuseet. Faktum är att det är Sveriges enda biblioteksmuseum, och även om få turister skulle få för sig att spendera en förmiddag i deras källare, är det välbesökt av både studenter och anställda inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Museet arbetar med att dokumentera och skildra de svenska folkbibliotekens och folkrörelsebibliotekens historia. Ett folkbibliotek är ett bibliotek öppet för allmänheten, och det första i Sverige öppnades redan 1798 i småländska Lekeryd. De hade i början en nära koppling till införandet av folkskolan och var inriktade på böcker om moral och arbete snarare än skönlitteratur. Det bibliotek vi är vana vid idag uppkom först i slutet av 1800-talet och då hade resan gått via boklådor, sockenbibliotek och nykterhetsbibliotek.

På biblioteksmuseet har man byggt upp miljöer som visar utvecklingen och även samlat ihop ett imponerande arkiv av föremål och böcker. Det är givetvis ett oerhört smalt museum, men samtidigt väldigt informativt. Och gratis.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps