Borgs Väderkvarn

EN UDDA UTFLYKT


Väderkvarnar är kanske något man främst förknippar med Öland och Skåne, snarare än med Västergötland. Men den som är intresserad av de väderkvarnar hittar en oväntad samling av dem runt Sollebrunn, väster om Alingsås.

Under 1700- och 1800-talet kallades Mellbydalen för kvarnarnas dal tack vare sin rikedom på väderkvarnar. Här sammanföll rika jordar med en brist på vattendrag med tillräcklig fallhöjd, varför de lokala lantbrukarna fick vända sig till vindkraften för att mala sin säd.

Väderkvarnarna, som en gång var så centrala för det lokala jordbrukssamhället, föll i glömska när elektriciteten introducerades och tog över som kraftkälla. Många av kvarnarna lämnades att förfalla eller revs ned. Trots det har ett antal kvarnar restaurerats till sitt forna skick genom ansträngningar från lokala föreningar som ”Stora Mellby Kvarnintressenters förening”.

Bland de bevarade väderkvarnarna finns Mörlanda holk i Magra, Torps kvarn i Erska samt Mellomgårdens och Västergårdens kvarnar i Stora Mellby, vilka alla är exempel på de så kallade holkkvarnarna. En senare typ av väderkvarn, en hättekvarn eller ”Holländare”, finns bevarad i Borgs by strax utanför Stora Mellby.

Borgs väderkvarn byggdes 1881 och utrustades med tre kvarnstenspar med huggning för olika mjölkvaliteter. Kvarnen var i drift fram till 1924 och restaurerades första gången 1972. Allt maskineri invändigt kunde räddas och först 2014 behövde kvarnaxeln och vingarna bytas ut.

Borgs väderkvarn är idag i fullt fungerande skick och visas upp efter överenskommelse.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps