Brakelund Gravfält

EN UDDA UTFLYKT


På sydsidan av Brakelundsåsen ligger ett av regionens mest imponerande gravfält. Eller så måste det ha varit en gång i tiden, idag återstår bara en liten del av det ursprungliga fältet där mycket förmodligen försvunnit genom det grustag som ligger strax intill.

Sannolikt har det legat en större by på Brakelundsåsen när gravfältet stod i användning under folkvandringstid, cirka 400-550 e Kr, som förklarar gravfältets storlek.

Det som återstår av Brakelunds gravfält i Hasslösa är en framförallt tio domarringar och fyra skeppssättningar, men här finns också flera stensättningar, resta stenar och en gravhög. Genom fältet finns även spår efter gamla hålvägar, rester från när åsen omgärdades av granskog och innan odlingsytorna letat sig så nära som idag.

Brakelund är visserligen i ganska dåligt skick där flera domarringar och skeppssättningar bryskt skärs av vid grusvägen och de omgivande åkrarna, men det är fortfarande en vacker plats väl värd ett besök för den historieintresserade.

Parkering och informationsskylt finns i anslutning till gravfältet.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps