Brudarebacken

EN UDDA UTFLYKT


Brudarebacken är Göteborgarnas egna slalombacke i Delsjöområdet. Det är även en vulkan och en väntande miljökatastrof.

På slutet av trettiotalet anlade renhållningsverket en soptipp i Brudaremossen. Den kom att bli kommunens primära tipp och enorma mängder avfall dumpades. Från hushållssopor till avfall från kemi- och oljeindustrier. Inget separerades och inget dokumenterades. Ingen vet heller därför exakt hur mycket avfall det finns i området, men en grov uppskattning är 15 miljoner m3 på ett tippområde om ca 25 ha. Soptippen stängde 1978 och då hade man hunnit bygga laguner och slamgropar för kemiskt avfall på tippen. Det var i särklass Göteborgs giftigaste plats. Precis ovanför stadens vattentäkt.

Kampen att hålla soptippens avrinning borta från vattentäkten blev den längsta, mest onödiga miljökampen i stadens historia. Den pågår än idag och kommer att ärvas av otaliga generationer framöver. Till på det så förekommer det även en ganska omfattande gasbildning bland soporna. Vilket för oss till hur det kommer sig att det finns en aktiv vulkan i Göteborg.

1995 exploderade plötsligt en klubbstuga i närheten och en man avled. Kommunen insåg att hela berget en dag kan smälla. Man började då bygga brunnar runt omkring mossen för att förbränna metangasen och minska explosionsrisken. År 2000 fick man förbränna ca 824 000 m3 gas med en metanhalt av ca 42 % för att hålla berget lugnt. Det är mycket gas.

För att glömma den stundande katastrofen fungerar tippen idag som skidbacke. Brudarebacken bör vara den enda platsen i Sverige där man kan åka skidor på en sopvulkan. Väl värd ett besök.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps