Brunns Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Inte mycket är känt om Brunns kyrkoruin strax väster om Ulricehamn. Den byggdes förmodligen på 1100-talet och användes sedan fram till dess att den nya kyrkan stod klar 1893.

En skylt på plats berättar att det på kyrkogården ska finnas omkring 13000 gravar, men hur man kommit fram till den smått otroliga siffran är höjt i dunkel. Kvar på kyrkogården idag finns det i alla fall spridda gravvårdar i form av stenkors och gravhällar.

Brunns kyrkoruin restaurerades 1933 och är i ett imponerande gott skick med alla väggar bevarade. Idag är den ena kortsidan förstärkt och det föreligger en konkret rasrisk, så besökaren går in i ruinen på egen risk. Sett till hur välbevarad den är så kan ett besök varmt rekommenderas.

Parkeringsficka och informationsskylt finns i anslutning till ruinen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps