Dannikekvinnan

EN UDDA UTFLYKT


En ung flicka från en fin familj mördas under rituella former och begravs med bakbundna händer i mossen. Det går fyra hundra år innan man av misstag råkar gräva upp henne igen. Mossens sura vatten har mumifierat kroppen. Någon tar snabbt hand om hennes kranium. Byn tiger och huvudet blir aldrig återfunnet.

Vad som låter som upptakten till en skräckfilm hände i byn Dannike någon gång på 1600-talet. Långt ut i de gamla gränsmarkerna levde man på den tiden en dyster tillvaro, inklämda mellan Sverige och Danmark. Som tröst och förklaring delade den kristna guden fortfarande plats med en stark folktro.

Helt anspråkslöst ligger det idag en minnessten ute i mossen. Omöjlig att hitta för den som inte vet vart hen ska leta. Stenen markerar platsen där den enkla träkistan grävdes upp ur mossen 1942. Kistan med häxan.

Idag efter omfattande forskning vet vi att kvinnan var i 20-årsåldern, orörd av kroppsarbete och klädd i dyra, ovanliga kläder. Med i kistan fanns även några mynt och en pipa, vanliga offergåvor för att stilla en osalig ande. Vi vet också att hon diskret begravdes i ovigd jord för att aldrig talas om igen.

Ungefär där tar det slut. Idag ligger den balsamerade mumien i en monter på Borås Museum. Under sommarmånaderna håller museet regelbundna öppettider för den som vill se regionens egna mosslik.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps