Domarring i Trädet

EN UDDA UTFLYKT


Att köra de fem milen mellan Ulricehamn och Falköping kan antingen ta en dryg timme, eller två dagar. Ätradalen har varit bebodd sedan förhistoriska tider och fornlämningarna ligger så tätt att tålamodet riskerar att tryta.

Gravtypen som vi idag kallar för domarring användes under hela järnåldern och består av en cirkulär stenkrets med ett ofta udda antal stenar. Namnet kommer från att man på 1800-talet trodde att stenkretsarna hade använts som tingsplatser. Varje sten representerade en domare och det udda antalet gjorde då att en dom alltid skulle få ett tydligt utslag.

I det gamla stationssamhället Trädet på gränsen mellan Falköping och Ulricehamn finns denna lättillgängliga domarring utmed väg 46 som är väl värd ett kort besök. Vid hembygdsgården på andra sidan vägen finns också en runsten som du kan läsa mer om här.


Domarring i Trädet, Ulricehamn

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps