Domarringarna i Väby

EN UDDA UTFLYKT


Domarringarna i Väby är ett sällsamt vackert gravfält i Ulricehamns kommun som ser få besökare.

Gravfältet uppfördes under järnåldern och består av nio domarringar på en höjd, vilka utgör en del av ett gravfält som även inkluderar två stensättningar och ett stort gravröse. Antalet stenar i domarringarna är alltid udda, men varierar mellan fem och nio.

När gravfältet undersöktes på 1920-talet var många av stenarna omkullfallna och vid restaureringen fann man ett gravkärl. Vid en ytterligare utgrävning av domarringarna 1927 påträffades även brända ben och kol. Domarringarna vid Väby ligger på fastigheten Brunsbo, eller Brunnsbo, ett namn som tyder på att det funnits en brunn eller källa i närheten och kanske ha gravfältet utgjord en del av en kultplats för dåtidens människor.

Domarringarna i Väby är diskret skyltat från vägen och innebär en kortare promenad genom skogen. Informationsskylt på plats saknas.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps