Duellen i Lockerudsskogen

EN UDDA UTFLYKT


Det är den 29:e maj 1816 och gryningsljuset letar sig in i gläntan i Lockerudsskogen utanför Vänersborg. Två unga officerare från stadens regemente står vända mot varandra, tolv steg emellan och med pistoler i händerna. Vid sidan står två sekundanter och en fältläkare. Inom kort kommer Sveriges sista officersduell med dödlig utgång spelas ut här.

Sju år tidigare hade Sverige förlorat både Finland och sin kung Gustav IV Adolf. Landets ekonomi ligger nu i spillror och det finns ett stort överskott av officerare. Den normala befordringsgången har frångåtts och vissa kaptener får nöja sig med löjtnantslöner. Ändå kommer den 24-årige Gustaf von Köhler till Vänersborg för att ta anställning som kapten, vilket retar upp regementets övriga officerare som anser sig snuvade på möjligheten att själva bli befordrade.

Flera officerare försöker få Gustaf att ta avsked och resa hem, men den unga adelsmannen vägrar och ställs då mot den ett år äldre kapten Zacharias Sabelfeldt som utmanar honom på duell. Det är en metod man ibland använder sig av för att skrämma iväg nykomlingar. Dueller har varit förbjudna och förlagda med dödsstraff sedan 1662, de flesta packar hellre sina väskor och avstår anställning än accepterar en duell ingen kan vinna.

Men Gustaf viker sig inte och det är därför de båda männen finner sig i gläntan den här morgonen. Gustaf i rollen som utmanad får skjuta det första skottet och missar, det gör även Zacharias. Egentligen kunde de nu kalla duellen för oavgjord, men hedern tvingar dem att ladda om sina pistoler. Att dra sig ur är otänkbart. Den här gången skjuter Zacharias först, skottet träffar Gustaf i bröstkorgen och han faller till marken dödligt sårad.

Gustaf avlider nästföljande dag av sina skador, Zacharias flyr till Danmark och sekundanterna blir inlåsta på Varbergs fästning. I slutändan blir de överlevande benådade av den nya kungen Karl XIV Johan och duellen blir den sista officersduellen med dödlig utgång i svensk historia.

Med åren expanderar Vänersborg och Lockerudsskogen förvandlas till bostadsområdet Blåsut. Till minne av händelsen står idag ett minnesmärke på platsen och de två närliggande gatorna bär namnen Duell- och Sekundantvägen. Det är Sveriges enda minnesmärke över en duell, vilket gör det till en given udda utflykt.


Duellen i Lockerudsskogen

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps