Fänneslunda Kyrkoruin

EN UDDA UTFLYKT


Fänneslunda kyrkoruin är ytterligare en av landets otaliga ödekyrkor som övergavs då församlingarna växte ur dem under 1800-talet. Antagligen byggdes den någon gång på 1300-talet men man har även hittat snidade plankor under golvet som tyder på att det möjligen legat en äldre stavkyrka på platsen.

Ruinen är sällsynt välbevarad, mycket tack vare ett noggrant konserveringsarbete 1936. Huvudingången låg i den södra långväggen och de få fönstren var små och rundbågiga. I koret fanns ett murat altare med en häll av gråsten. I fönsterbågarna kan man fortfarande se de gamla fönsterbågarna av järn.

Fänneslunda-Grovare kyrka uppfördes 1874 och sedan dess har den gamla kyrkan i Fänneslunda stått övergiven tillsammans med sin kyrkogård. Som vanligt när det gäller ruiner så föreligger det viss rasrisk och det är både förbjudet och dumdristigt att klättra på den.

Parkering och informationsskylt finns i anslutning till ruinen.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps