Hällmålningen i Tumlehed

EN UDDA UTFLYKT


Någon gång mellan 4200 och 2500 år före vår tideräkning, när havet fortfarande nådde fram till bergväggen, kom långväga gäster med båt till vad som idag är Tumlehed. De hade kommit för att jaga säl och val och med sig hade de kunskapen om att måla med järnockra, en nästan outplånlig färg. Efter ett tag gav de sig iväg igen mot nya jaktmarker. Havet drog sig undan och åren gick.

Flera tusen år senare är deras besök bortglömt av alla. Fram tills en dag 1974 då en sextonårig pojke, på jakt efter hackspettar, snubblar över en målning på klipphällen. Det blir en sensation, på den tiden kände man bara till en handfull hällmålningar i Norrland.

Med hjälp av modern teknik vet man idag att målningen utfördes vid åtminstone två tillfällen och motiven pekar på att jägarna inte var från trakten. Med den nya röntgentekniken framträdde båtar med älghuvuden som tidigare bara påträffats i Finland, Ryssland, nordöstra Norge och norra Sverige.

Även om hällmålningen är väldokumenterad är det inte det lättaste att hitta till den. Efter att man lämnat det sömniga villakvarteret och börjat följa stigen, finns det inget som pekar på var man ska påbörja klättringen uppåt. Men mödan är klart värd besväret och det är en given udda utflykt i området.


Hällmålningen i Tumlehed

BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps